Soorten glazen

Naargelang de functie die een glas moet vervullen zal een corrigerend glas niet dezelfde vorm hebben, dezelfde beschermingsfactor, dezelfde aard. De beschermingsfactoren van de glazen, minerale glazen, organische glazen, sferische of asferische glazen, unifocale glazen, multifocale glazen of progressieve glazen: kies de juiste glazen …

BESCHERMINGSFACTOR VAN DE GLAZEN

Brilglazen kunnen worden dunner gemaakt in functie van de noden van de drager. De graad van verdunning houdt verband met de materie van het glas.
Refractie-index is specifiek voor elke materie, hoe hoger die factor is, hoe dunner het glas.


Refractie-index:
– Organische stoffen: van 1,5 tot 1,74
– Minerale stoffen: van 1,5 tot 1,9

ORGANISCHE GLAZEN

Organische glazen, uit plastic, zijn vandaag de meest gebruikte glazen in de brillenindustrie. Er zijn verschillende gamma’s en types glazen beschikbaar in functie van de fabrikanten.
De glazen zijn heel licht en bestendig tegen schokken, ze kunnen heel gevarieerde kleuren hebben en zelfs doorschijnend zijn, en ze bieden 100 % bescherming tegen UV-stralen.

Voor de organische materie geldt er een factor (van 1,5 tot 1,74) die overeenstemt met de verdunningsgraad van de glazen. Hoe hoger de factor is, hoe dunner de glazen zullen zijn.

Op de organische glazen zijn er vrij snel krassen, ze moeten dus een behandeling krijgen tegen krassen.

UNIFOCALE GLAZEN

Unifocale glazen zijn glazen met een enkele focus. Zij corrigeren verziendheid, bijziendheid en astigmatisme.
Ouderdomsverzienden kunnen ook hun zicht corrigeren van dichtbij met unifocale glazen, men noemt dit type brillen vaak halve manen of leesbrillen.

Er bestaan voor ouderdomsverzienden ook middenafstandsglazen, die specifiek zijn aangepast om te kijken op een computer. De unifocale glazen kunnen sferisch of asferisch zijn.

MULTIFOCALE GLAZEN

Bifocale glazen hebben twee brandpuntsafstanden. Er bestaan ook glazen met driedubbele-brandpuntsafstanden. Deze glazen zijn onderverdeeld in verschillende delen die elk een type correctie garanderen: zien van dichtbij en van ver voor de bifocale, zien van dichtbij, vanop middellange afstand en van ver voor de driedubbele brandpuntsafstanden. De multifocale glazen worden vandaag alsmaar minder gebruikt, ten voordele van progressieve glazen. Deze zijn meer comfortabel en verzachten de brutale overgang tussen de verschillende brandpuntsafstanden van het glas.

De multifocale glazen zijn ook weinig esthetisch omwille van de duidelijke afbakening van de verschillende brilonderdelen.

MINERALE GLAZEN

De eerste brilglazen waren in minerale materie, dit wil zeggen in glas. Dit materiaal is stevig en bestendig tegen chemische agressie, maar het is ook breekbaar bij omgevingstemperatuur.

De kleuren voor deze glazen zijn trouwens heel beperkt. Het belangrijkste voordeel van het minerale glas is de refractie-index (van 1,5 tot 1,9). Hoe hoger die is, hoe dunner het glas zal zijn.

Omdat dit type glas breekbaar is, is het verboden voor jongeren onder de 16 jaar, en wordt het afgeraden voor sportlui .

SFERISCHE EN ASFERISCHE GLAZEN

Sferische glazen zijn glazen met één focus (unifocale glazen). Zij corrigeren een eenvoudige gezichtsstoornis zoals bijziendheid, oververziendheid of ouderdomsverziendheid.

Verfijnder zijn dan weer de asferische glazen, het zijn unifocale glazen waarvan de voorzijde werd gewijzigd om ze esthetischer te maken. Platter, dunner, zij corrigeren bijziendheid, verziendheid of ouderdomsverziendheid en ze houden vooral verband met sterke correcties. 

In vergelijking met de sferische glazen bieden ze een performantere optische kwaliteit met een beperking van de vervormingen in de omtrek van het glas (het zicht is duidelijk van de rand tot het centrum).

PROGRESSIEVE GLAZEN

Progressieve glazen corrigeren ouderdomsverziendheid wanneer dit wordt gecombineerd met andere gezichtsstoornissen zoals verziendheid, astigmatisme en bijziendheid. 

De onderkant van het glas biedt de mogelijkheid om van dichtbij te zien, de bovenkant maakt dat men van ver kan zien. De overgang tussen de verschillende delen van het glas is zacht. 

De progressieve binnenglazen maken dat men duidelijk kan zien van dichtbij en vanop middenafstand. De totaalglazen passen zich aan de meeste problemen aan. Gepersonaliseerde glazen integreren specifieke gegevens inzake de dragers en de types gekozen monturen. 

Geïndividualiseerde glazen worden volledig gepersonaliseerd met een heel ruim gezichtsveld.